Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében kifejlesztett elektronikus szolgáltatások használati statisztikája

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében kifejlesztett elektronikus szolgáltatások használati statisztikája

2011. március 1-jétől

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő
2011. március 1 - május 31.

e-Nyilvántartás
2011. március 1 - május 31.

e-Kutatás
2011. május 27 - június 27.

e-Iratbetekintés
2011. március 1 - május 31.

e-Ügyintézés
2011. március 1 - május 31.

Utoljára módosítva: 2014. december 22.