Változások a védjegydíjak mértékében

A Magyar Közlöny 2018. december 18-i, 204. számában megjelent az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelet, amely elsődlegesen a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosítását tartalmazza.

 

2019. január 1-jétől – az igényelt áruosztályok számától függően – változnak a védjegybejelentés és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelmek díjai, valamint bevezetésre kerül a védjegyoltalom lejártát követően kezdeményezett megújítás esetén fizetendő kiegészítő díj.

 

A védjegybejelentés díja és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelem díja

a) egy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 60 000 Ft,

b) két osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 80 000 Ft,

c) három osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 110 000 Ft,

d) négy osztályba tartozó árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó árujegyzék esetén 150 000 Ft azzal, hogy a díjmérték minden további áru- vagy szolgáltatási osztály után osztályonként 40 000 Ft-tal emelkedik.

 

Ezekkel a változásokkal párhuzamosan az együttes és a tanúsító védjegyekhez kapcsolódó díjmértékek is változnak: az új, alacsonyabb 200 000 forintos alapdíj a második áruosztálytól kezdve a fentiekkel megegyező mértékekben emelkedik.

 

A védjegyoltalom lejártát követő 6 hónapon belül kezdeményezett megújítás esetén a megújítási díjon felül fizetendő kiegészítő díj 30 000 Ft lesz.

 

A védjegyekkel kapcsolatos díjmódosulások mellett a rendelet meghatározza a használatiminta-oltalmi bejelentéssel vagy a  használatiminta-oltalommal kapcsolatban kérhető oltalmazhatósági vélemény díját is, amelynek összege 61 600 forint. Az oltalmazhatósági vélemény díjára vonatkozó rendelkezést 2019. január 18. napjától kezdődően kell alkalmazni.

 

Az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2018. (XII. 18.) ITM rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el:

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/eb9c68faa9e62933a0f24196b1fcec1bf82905fb/megtekintes

2018/12/20