Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. A Hivatal hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.
Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszter a nemzetgazdasági miniszter.
A Nemzetgazdasági Minisztérium elérhetőségi adatai