A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A szervezet megnevezése

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szervezet illetékességi területe

Magyarország területe

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Az egyes oltalmi formákkal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges információk az adott oltalmi formáról szóló tájékoztatóban találhatók meg

Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Az egyes oltalmi formákhoz kapcsolódó, illetve az egyéb díjak összege

A hatósági ügyek eljárási szabályai és magyarázatai, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az egyes oltalmi formákhoz kapcsolódó eljárási szabályok, és azok magyarázatai, továbbá az ügyintézést segítő útmutatók és az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az adott oltalmi formáról szóló tájékoztatóban találhatók meg
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyújtott szolgáltatások
Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok

Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának postacíme
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ügyfélszolgálatának elérhetősége és nyitvatartási ideje

Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A határidőket az egyes oltalmi formákra vonatkozó szabályokról szóló tájékoztató és útmutató tartalmazza

A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Az ügyek intézésére szolgáló nyomtatványok

A hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége

https://ugyintezes.sztnh.gov.hu/eBej2

Időpontfoglalás

Az SZTNH-ban időpntfoglalást lehetővé tevő rendszer nem működik

A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A jogszabályok jegyzéke
Az ügyfeleket megillető fontosabb jogok és kötelezettségek az egyes oltalmi formákról szóló tájékoztatókból ismerhetők meg