Az Európai Unió csatlakozik a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez

Az Európai Unió Tanácsa 2019. október 7-én elfogadott határozatával engedélyezte az EU csatlakozását a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez, valamint – az Európai Parlamenttel mint társjogalkotóval együtt – rendeletben határozta meg az Uniót a genfi szöveg alapján megillető jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályokat.

A genfi szöveghez csatlakozott minden szerződő fél köteles a területén oltalmat biztosítani a más szerződő felek területéről származó, eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott termékeknek.

Noha a genfi szöveg hatálya alá tartozó területek viszonylatában az EU kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, annak érdekében, hogy az EU hatékonyan részt vehessen a genfi szöveg által létrehozott döntéshozó szervekben, az EU mellett maguk a tagállamok is csatlakozhatnak a szerződéshez. Azok a tagállamok pedig, amelyek már az EU csatlakozását megelőzően is részes felei voltak a Lisszaboni Megállapodásnak, továbbra is azok maradhatnak.

A csatlakozással kapcsolatos jogszabályok és a Bizottság nyilatkozata 2019. október 24-én kerültek közzétételre a Hivatalos Lapban és a következő linkeken érhetők el:

A TANÁCS (EU) 2019/1754 HATÁROZATA (2019. október 7.) az Európai Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozásáról
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1754&qid=1572861498683&from=EN

A Bizottság nyilatkozata a tanácsi határozat kapcsán
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019C1024(01)&qid=1572863965815&from=EN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1753 RENDELETE (2019. október 23.) az Uniónak a Lisszaboni Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1753&qid=1572864173871&from=EN

A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS EREDETMEGJELÖLÉSEKRŐL ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEKRŐL SZÓLÓ GENFI SZÖVEGE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22019A1024(01)&qid=1572861358967&from=EN

Az EU nevében a finn elnökség november 26-án, ünnepélyes keretek között helyezi letétbe csatlakozási okmányát a Szellemi Tulajdon Világszervezeténél (WIPO).

2019/11/08