Megjelent az Iparjogvédelmi Szerzői Jogi Szemle decemberi száma - 2020/6.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle decemberi  számában Németh Gábor tanulmánya a foglalkoztatotti jogviszonyok keretében megalkotott találmányokra vonatkozó szabályozást tekinti át több jogrendszerben: Magyarországon, Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Finnországban, Ausztriában, az Amerikai Egyesült Államokban és Izraelben. Károlyi Lili az elektronikus könyv szerzői jogi vonatkozásait elemzi, röviden összefoglalva az elektronikus könyv definícióját és történetét, az e-könyv-kiadók, -terjesztők és -eszközforgalmazók szerepét, elemzi a magyarországi piacot, az áfakulcs, a  jogdíjak és a kiadói jutalékok szerepét, az illegális letöltési szokásokat. Kitér a szerzői jogok védelmét szolgáló technológiákra, a digitális jogkezelés fogalmára és formáira. A számban található még egy érdeklődésre számot tartó jogeset az Iparjogvédelmi Szakértői Testület gyakorlatából, Palágyi Tivadar nemzetközi kitekintője és folyóiratszemléje.

A Szemle decemberi teljes száma itt érhető el»

2020/12/14