Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék a zárszámadás ellenőrzése során minden évben megvizsgálja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala gazdálkodását, pénzügyi és vagyoni helyzetét. A zárszámadás ellenőrzésének eredményéről az Állami Számvevőszék minden évben jelentést tesz közzé, amely az alábbi oldalon érhető el.

Az Állami Számvevőszék 2016. évben nyilvánosságra hozta „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pénzügyi és vagyongazdálkodásának, a HIPAvilon Nkft-vel fennálló szerződéses kapcsolatainak és a közös jogkezelő szervezetekkel kapcsolatos feladatellátásának ellenőrzéséről szóló” jelentését, amelynek szövege az Állami Számvevőszék alábbi oldalán érhető el. Az ellenőrzés az ÁSZ Elnökének levele alapján a hivatal által összeállított intézkedési tervben foglaltak elfogadásával lezárult.