Közérdekű adatok és integritás

Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok közzététele, integritás

A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzésének bővítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH), mint Magyarország szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kormányzati főhivatala alapvető fontosságú érték.

Ennek szellemében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetének szabályai alapján a törvény 1. számú mellékletében szereplő adatokat a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletében meghatározott szerkezetben, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján közzéteszi az SZTNH szervezetére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (általános közzétételi lista). Ezen túlmenően az SZTNH közzéteszi az egyéb közérdekű adatokat is (különös közzétételi listák), így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-ában meghatározott adatokat, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adatokat.

Az SZTNH, mint a kormány irányítása alatt működő államigazgatási szerv, az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően integritásirányítási rendszert működtet, amelyre vonatkozó adatok itt érhetők el.