Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

A képviselő lajstromba történő bejegyzése

 

Ha azt szeretné, hogy az iparjogvédelmi ügyei vitelével megbízott képviselőt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) a lajstromba bejegyezze, a következő dokumentumokat kell az SZTNH-hoz benyújtania:

  • képviseleti meghatalmazás, valamint
  • képviseleti megbízás iparjogvédelmi lajstromba történő bejegyzésére irányuló, az SZTNH-nak címzett kérelem.

A képviseleti megbízás, illetve a képviseletváltozás iparjogvédelmi lajstromba történő bejegyzése díjtalan. A képviselő lajstromba való bejegyzése azt eredményezi, hogy az adott üggyel kapcsolatos hivatalos levelezés a bejegyzett képviselővel fog történni.

Képviseleti meghatalmazás iparjogvédelmi lajstromokba történő bejegyzésére irányuló kérelmek készítéséhez az SZTNH honlapján hozzáférhetővé teszi az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt (L10-es formanyomtatvány), amely egyszerűbbé teszi az SZTNH előtti ügyintézést.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy főszabály szerint az SZTNH előtti valamennyi iparjogvédelmi eljárásban ügyenként külön-külön kell benyújtani a kérelmeket. Az SZTNH azonban - az L10 formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg - a képviseleti megbízások (és a képviseletváltozás) tudomásulvételére irányuló eljárásokban (valamint a képviselő adatváltozásának tudomásulvétele során) lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egyetlen kérelemben több iparjogvédelmi ügyet jelöljenek meg és ezekre vonatkozóan a változás bejegyzését kérjék (így akár egyetlen kérelemmel is lehetőségük van több ügyre vonatkozóan elindítani a változások bejegyzésére irányuló eljárást).

 

Mi történik a kérelmek benyújtását követően?

Amennyiben a kérelem, valamint a képviseleti meghatalmazás megfelel az előírásoknak, az SZTNH tudomásul veszi a kérelmet, és az új képviselőt bejegyezi a lajstromba, az erről szóló hivatali végzést pedig megküldi a képviselő részére.