Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás

Képviseleti meghatalmazás

 

Ahhoz, hogy egy képviseleti megbízással rendelkező képviselő az ügyfél nevében eljárhasson, képviseleti meghatalmazásra van szükség. A képviseleti meghatalmazás lehet egyedi vagy általános meghatalmazás.

Fontos, hogy képviseleti meghatalmazások készítése során figyelembe kell venni az aláírási jogosultságra vonatkozó szabályokat, a hiánypótlási felhívások elkerülése érdekében.

 

Egyedi képviseleti meghatalmazás
Egyedi képviseleti meghatalmazás esetében a meghatalmazás egy adott iparjogvédelmi ügyben történő eljárásra - adott esetben az adott iparjogvédelmi üggyel kapcsolatos teljes SZTNH előtti eljárásra, vagy kizárólag az adott iparjogvédelmi üggyel kapcsolatban a meghatalmazásban megjelölt konkrét cselekményre vagy cselekményekre - jogosít.
Az egyedi képviseleti meghatalmazások készítéséhez az SZTNH honlapján hozzáférhetővé teszi az erre a célra rendszeresített kétnyelvű (magyar és angol) formanyomtatványt (L13-as formanyomtatvány), amelyek egyszerűbbé tehetik az SZTNH előtti ügyintézést.

Általános képviseleti meghatalmazás
A képviselők részére iparjogvédelmi ügyekben is adható általános meghatalmazás, amelynek alapján a képviselő eljárhat a SZTNH hatáskörébe tartozó akár valamennyi iparjogvédelmi ügyben vagy valamely meghatározott ügycsoporthoz tartozó valamennyi iparjogvédelmi ügyben, amelyben a meghatalmazó félként vesz részt (az egyes ügycsoportok lehetnek pl.: "minden iparjogvédelmi ügy", "minden szabadalmi ügy", "minden védjegyügy" stb.).

Az általános képviseleti meghatalmazásoknak az ezekről vezetett belső nyilvántartásba való bejegyzése érdekében kérjük, hogy meghatalmazását közvetlenül az SZTNH Iparjogvédelmi Jogi Osztályára nyújtsa be, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban. Az SZTNH a benyújtást követően megvizsgálja, hogy az általános meghatalmazás alakilag megfelelő-e (tartalmazza-e a szükséges adatokat és alaki kellékeket). Amennyiben valamilyen hiányosságot tapasztal, annak pótlására hívja fel az ügyfelet. Ha a képviseleti meghatalmazás megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az SZTNH az általános meghatalmazást nyilvántartásba veszi, valamint egy iktatószámmal látja el, amelyről értesítést küld a kérelmezőnek.

Annak érdekében, hogy az ügyintézés minél gyorsabb és zökkenőmentes legyen és a hiánypótlások kibocsátása elkerülhetővé váljon, kérjük, hogy az egyes iparjogvédelmi ügyekben benyújtott beadványokban az ügyfél (illetve képviselője) minden esetben hivatkozzon arra, hogy a képviselőnek adott általános meghatalmazást az SZTNH a fentiek szerint elfogadta, valamint adják meg az általános meghatalmazás SZTNH általi nyilvántartásba vételi számát.

Az általános képviseleti meghatalmazások készítéséhez az SZTNH honlapján hozzáférhetővé teszi az erre a célra rendszeresített kétnyelvű (magyar és angol) formanyomtatványt (L12-es formanyomtatvány), amelyek egyszerűbbé tehetik az SZTNH előtti ügyintézést.

Az általános képviseleti meghatalmazások készítéséhez rendszeresített formanyomtatványok azt a minimum információt tartalmazzák, amelyek megadása egy alakilag érvényes képviseleti meghatalmazáshoz szükségesek. Ha a meghatalmazásban valamilyen komplex jogi helyzet leképezése szükséges, a formanyomtatvány szükség esetén tovább bővíthető (akár az "Egyéb információ" menüpont kitöltésével).

Lényeges, hogy az általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele nem jelenti azt, hogy a képviselő egyedi iparjogvédelmi ügyekben automatikusan a meghatalmazó lajstromba bejegyzett képviselője lesz. A képviselő lajstromba való bejegyzéséhez az egyes ügyekre vonatkozóan külön erre irányuló kérelmet kell benyújtani.

 

Mi történik a kérelmek benyújtását követően?

Amennyiben a kérelem, valamint a képviseleti meghatalmazás megfelel az előírásoknak, az SZTNH tudomásul veszi a kérelmet, és az új képviselőt bejegyezi a lajstromba, az erről szóló hivatali végzést pedig megküldi a képviselő részére.