Gyorsított eljárás

Gyorsított eljárás: A Hivatal a lajstromozási eljárást a törvényben előírt feltételek esetén a bejelentőnek a bejelentés napjától számított egy hónapon belül benyújtott kérelmére gyorsítottan folytatja le. A kérelem díjköteles. A díjat a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül kell megfizetni. Gyorsított eljárást pl. abban az esetben is célszerű igénybe venni, ha a nemzeti védjegybejelentés bejelentési napjának megőrzésével 6 hónapon belül szeretnénk nemzetközi bejelentést is tenni a megjelölésünkre.