Iparjogvédelmi dokumentumok

Iparjogvédelmi dokumentumok

A hivatal 2003-ban kiadott dokumentumgyűjteménye Benke Zsófia levéltáros-szerkesztő többéves kutatómunkája nyomán a XVIII. század végétől már szórványosan előforduló iratok kezdve a XIX. század végén megalkotott első védjegy- majd szabadalmi törvény időszakán keresztül a XX. század végéig, 1989-ig tekinti át a levéltárakban fennmaradt iratanyagot, valamint a legfontosabb szakirodalmi publikációkat, hivatalos közlönyöket, értesítőket valamint a korszak egyéb periodikáit.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Nem történeti áttekintés, ipar- vagy gazdaságtörténet közreadása volt a cél, mégis, az iparjogvédelem törvényi hátterének alakulása, a hivatal feladat- és hatáskörének módosulásai, az államigazgatási eljárással kapcsolatos elvárások hűen tükrözik a társadalom- és gazdaságtörténeti változásokat.

A kötet illusztrációs anyagát a jelentős vagy jellemzőnek tartott iratok kópiáiból, az egyes eseményeket megörökítõ riportfotókat az MTI történeti fotótárából, a hivatal archívumából, valamint az Újítók Lapjából, illetve jogutódjából, a Siker magazinból válogattuk.

A kötet utolsó fejezetében a kevéssé ismert, több diszciplínát - gazdaságot, a jogot, a műszaki haladást - magában foglaló iparjogvédelem méltatlanul háttérbe szorult művelőinek kívántunk emléket állítani az archontológia eszközeivel, a fellelhető életrajzi adatokkal. A személyi adattár - technikai okokból - ezúttal csak 1944-ig tartalmazza a tisztségviselõk életrajzi adatait, kivételt csak a hivatal elnökeivel tettünk.

A kötetben felsorakoztatott dokumentumokat, mintegy 7000 oldalt, a mellékelt CD-ROM-on kutathatóan közreadjuk, ezzel is bátorítva az egyes részterületek elmélyültebb tanulmányozását, az összefüggések feltárását, a még hiányzó további tanulmányok megjelentetését.

2004/03/05