Budapesten tartotta vezetőségi ülését a BEDA

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács meghívására januárban Budapesten tartotta kétnapos vezetőségi ülését az európai designszövetség. Napirenden szerepelt a BEDA (Bureau of European Design Associations) megújítását célzó stratégiai terv, a BEDA Policy Plan megfogalmazása.
A European Design Leadership Board, az Innovatív Unió keretében létrejött Európai Design Innovációs Kezdeményezés irányítását végző vezetőtestület 2012-ben megfogalmazott javaslatai mérföldkövet jelentettek az európai designstratégiai törekvések megvalósításában.

A design a felhasználó-központú innováció részeként beépült az európai innovációs politikába, és ezzel egy időben szükségképpen módosult a BEDA szerepköre, célkitűzése is. A szervezet céljai, feladatai ma már túlmutatnak az innovációs programon.

A szervezet munkáját egy decemberben elnyert uniós pályázat segíti, a Kreatív Európa (2014–2020) Kultúra alprogram. Az európai együttműködési projektek (EAC/S18/2013) keretében elnyert hároméves támogatás célja az európai kulturális és kreatív ágazatok transznacionális és nemzetközi működési kapacitásának megerősítése.

Isabel Roig elnök asszony, a barcelonai designközpont vezetője szerint a pályázati támogatás jelentősen megnöveli a szervezet mozgásterét, így a következő néhány év meghatározó lesz a BEDA történetében.

A munkaprogram része az éves közgyűlés szakmai tartalmának és hálózatépítő jellegének erősítése, a tagszervezetek szakmai tudásának, érdeklődésének feltérképezése és ezek alapján partnerkapcsolatban megvalósuló feladatok kezdeményezése, valamint szakértői klaszterek létrehozása.

A BEDA Center of Competence címet jelenleg három tagszervezet viseli. A Norvég Designközpont a "Universal design" témakörében, a Design Austria a "Design és az üzleti élet" szakértőjeként és a francia Cité du design Saint-Étienne a felhasználó-központú tervezés területén.

A BEDA 1969-ben jött létre az Európa Tanács tagországaiban működő formatervezési szakmai szövetségek együttműködésével.  Célja a design szakmai intézményei, társadalmi szervezetei, innovációs központjai, oktatási intézményei közötti összeköttetés kiépítése, valamint a szakmai érdekek képviselete az Európai Unió intézményrendszerében. www.beda.org

A Design for Growth and Prosperity című beszámoló az alábbi linken letölthető:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/design/design-for-growth-and-prosperity-report_en.pdf

A beszámoló magyar nyelvű kivonata letölthető innen.

2015/02/02