AZ EPO Bővített Fellebbezési Tanácsának felhívása

Írásbeli észrevételek nyújthatók be az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsához a lényegében biológiai eljárással előállított növények és állatok szabadalmazhatóságával kapcsolatos jogkérdésekről

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) fellebbezési tanácsa 2018. december 5-én hozott, T 1063/18 számú döntése szerint az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) Végrehajtási Szabályzata (VSZ) 28. szabályának (2) bekezdése kizárja a szabadalmi oltalomból az olyan növényeket és állatokat, amelyeket kizárólag lényegében biológiai eljárással állítottak elő. A fellebbezési tanács rámutatott arra is, hogy az ESZE 53. cikk b) pontja ezzel ellentétes rendelkezést tartalmaz, mivel kifejezetten nem zárja ki, de kifejezetten meg sem engedi az ilyen tárgyú találmányok szabadalmazhatóságát.

Az eljáró fellebbezési tanács az ESZE 164. cikk (2) bekezdése értelmében – amely az ESZE és a VSZ rendelkezései közötti eltérés esetére állapít meg szabályokat – az ESZE rendelkezésit tekintette irányadónak. E döntés a fellebbezési tanácsok korábbi esetjogában foglaltaktól eltérő következtetéseket vont le az ESZE szabadalmi oltalomból kizárt találmányok körét meghatározó 53. cikke vonatkozásában.

Ezt követően az ESZH elnöke az ESZE 112. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján 2019. április 4-én a Bővített Fellebbezési Tanács elé terjesztette a következő jogkérdéseket:

1. Figyelemmel az ESZE 164. cikk (2) bekezdésére, lehetséges-e az ESZE 53. cikkének értelmezését és terjedelmét a Végrehajtási Szabályzatban pontosítani, anélkül, hogy ezt a pontosítást a priori korlátozná az említett cikk értelmezéséről szóló korábbi fellebbezési tanácsi vagy bővített fellebbezési tanácsi döntés?
 

2. Ha az 1. kérdésre igenlő a válasz, a kizárólag lényegében biológiai eljárással előállított növények és állatok kizárása a szabadalmi oltalomból a Végrehajtási Szabályzat 28. szabályának (2) bekezdése alapján összeegyeztethető-e az ESZE 53. cikkének (b) pontjával, amely kifejezetten nem zárja ki, és kifejezetten meg sem engedi az említett tárgykörök szabadalmazását?

A Bővített Fellebbezési Tanács közleménye felhívja a figyelmet, hogy harmadik személyek 2019. október 1-ig írásos nyilatkozatot (amicus curiae) nyújthatnak be a fenti jogértelmezési kérdésekkel kapcsolatban az ESZH hivatalos nyelvei egyikén.

A Bővített Fellebbezési Tanács felhívása az alábbi linken érhető el:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/05/a52/2019-a52.pdf

2019/06/24