Az EUIPO Igazgatótanácsa elfogadta a 2025-ig irányadó Stratégiai Tervet

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) Igazgatótanácsa november 19-21. között tartott ülésén elfogadta a következő öt év tevékenységét meghatározó Stratégiai Tervet, amelynek végrehajtására az EUIPO vezetősége már megfelelően fel is készült.

A Stratégiai Terv alapvető célkitűzése az, hogy az európai vállalkozások és állampolgárok számára az EUIPO valódi értékként tudja közvetíteni a szellemi tulajdon védelmét. A stratégiát meghatározó elvek és célkitűzések a következők:

  • összekapcsolt, hatékony és megbízható szellemitulajdon-védelmi rendszer a Belső Piacon;
  • fejlett, felhasználóközpontú szolgáltatások;
  • dinamikus, innovatív és jól működő szervezet.

Az első célkitűzés a már kialakított és a jövőben tervezett egyre szorosabb együttműködések segítségével kíván egy olyan stabil és folyamatos fejlődésre képes rendszert kialakítani, amely megállja a helyét a technológiai kihívások kereszttüzében.

A második célkitűzés különös figyelmet fordít a kis- és középvállalkozások igényeire amellett, hogy az EUIPO elkötelezett marad a nagyvállalatok és a magánszemélyek szempontjainak figyelembevétele iránt is.

Az EUIPO kiemelten fontos szerepet tulajdonít a szervezeti kérdéseknek, annak érdekében, hogy jól működő, dinamikus fejlődésre képes szervezetként tudja kielégíteni a felhasználói igényeket. Ez a gondolat jelenik meg a harmadik célkitűzésben, amely többek között a személyzet képzése, a munkakörülmények javítása és a különböző készségeket egyesítő csapatmunka előtérbe helyezése terén fogalmaz meg feladatokat.

A három stratégiaalakító célkitűzés kiegészíti egymást, és azok összhangban történő megvalósítását tűzte ki célul az EUIPO a következő öt évre. A korábbi évekhez hasonlóan a koncepció lényege az, hogy az európai vállalkozások, állampolgárok és intézmények a szellemitulajdon-védelem területén mérhető előnyökhöz jussanak az EUIPO hatékony és eredményes munkája révén.

2019/11/27