Az Európai Bizottság nyilvános konzultációja a formatervezésiminta-oltalom uniós szabályairól

Az Európai Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2018. év végén nyilvános konzultációt kezdeményezett az európai uniós formatervezésiminta-oltalmi szabályozásról.

A formatervezésiminta-oltalom egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel bír az Európai Unióban az innováció ösztönzése és az új, vonzó formatervezésű termékek fejlesztése szempontjából, ezért megnőtt az érdeklődés a formatervezési-mintaoltalomból eredő jogok könnyen elérhető, korszerű, hatékony és következetes védelme iránt is.

A formatervezési minták oltalmára vonatkozó hatályos uniós jogszabályokról (a formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet) hatályba lépésük óta nem készült átfogó értékelés. A Bizottság 2014-ben kezdeményezte az európai formatervezésiminta-oltalmi rendszerek működésének átfogó gazdasági és jogi elemzését, amelynek eredményeképpen két tanulmány született. Az európai formatervezésiminta-oltalmi rendszerek gazdasági vonatkozásainak áttekintéséről szóló tanulmány 2015-ben, míg az említett rendszerek jogi elemzését tárgyaló tanulmány 2016-ban került közzétételre.

A jelen konzultáció célja, hogy a Bizottság megismerje az érdekelt felek álláspontját az uniós és nemzeti formatervezésiminta-oltalmi rendszerek működéséről. A Bizottság a konzultáció eredményének birtokában lesz képes következtetni arra, hogy szükség van-e a fent említett uniós jogszabályok korszerűsítésére és az európai formatervezésiminta-oltalmi rendszerek további harmonizációjára. A konzultációra adott válaszok a formatervezési minták oltalmára vonatkozó uniós jogszabályok esetleges felülvizsgálatával kapcsolatos hatásvizsgálati tanulmány alapjául is szolgálhatnak.

Az online konzultáció az Európai Bizottság Better Regulation portálján az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_hu

A válaszoknak a Bizottság részére történő megküldésére 2019. március 31. napjáig van lehetőség. Kérjük, hogy a kérdőívre adott válaszaikat – lehetőség szerint  – legyenek szívesek eljuttatni a jogiosztaly [169] hipo [961] gov [961] hu e-mailcímre is.

 
2019/01/23