Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 147. ülése (München, 2016. március 16.)

Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsa 2016. március 16-án tartotta 147. ülését Münchenben Jesper Kongstad, a Dán Szabadalmi és Védjegy Hivatal főigazgatójának elnökletével.

Az elnök tevékenységi jelentése után, amely különösen az Igazgatótanács Elnökségének legutóbbi két ülését érintette, az Igazgatótanács tudomásul vette Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal elnökének tevékenységi jelentését. Az Igazgatótanács örömmel nyugtázta a Hivatal által a termelés és termelékenység területén elért kiváló eredményeket, de aggodalmát fejezte ki a szociális helyzet miatt, továbbá a minőséget érintő kérdéseket is tárgyalt.

Az Igazgatótanács részletekbe menő vitát követően, az elnökkel egyetértésben, egy állásfoglalást hagyott jóvá a szociális helyzetre vonatkozóan (ld. lent).

Az Igazgatótanács újraválasztotta elnökét három éves időtartamra, amely 2016. július 1-én kezdődik. Kinevezett két személyt az Európai Szabadalmi Akadémia Felügyelőbizottságába és több személyt a Fellebbezési Tanácsokba.

Az Igazgatótanács tudomásul vette a Hivatal tájékoztatását az Európai Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanácsait érintő tervezett reformokról.

Az Igazgatótanács meghallgatta az Albizottság 19. üléséről, valamint az egységes hatályú európai szabadalomról készült jelentéseket. Ez utóbbit az EU soros elnökségét betöltő Hollandia delegációja mutatta be.

 

 

AZ IGAZGATÓTANÁCS 2016. MÁRCIUS 16-I ÁLLÁSFOGLALÁSA

Az Igazgatótanács,

 

mint az Európai Szabadalmi Szervezet felügyelő testülete, ismételten kifejezve mély aggodalmát az Európai Szabadalmi Hivatalban tapasztalható szociális feszültség miatt; ismételten sürgetve az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét és a szakszervezeteket egy olyan megállapodás megkötésére, amely megteremti a szociális felek közötti tárgyalás kereteit; megállapítva, hogy az alkalmazottak és a szakszervezeti képviselők elleni büntetések és fegyelmi eljárások, több más ok mellett, tovább nehezítették egy ilyen megállapodás megkötését; megállapítva, hogy a fegyelmi szankciókat és eljárásokat a közvélemény megkérdőjelezi; emlékeztetve a Fellebbezési Tanácsok strukturális reformjának fontosságára és sürgősségére; elismerve az Igazgatótanács fontos intézményi szerepét és annak függőségét egy forrásokkal jól ellátott és független titkárságtól;

Felhívja a szociális párbeszédben résztvevő mindkét felet, hogy ismerjék el felelősségüket, továbbá gondosan és jóhiszeműen dolgozzanak azon, hogy megtalálják a megoldást, és;

 

Kéri az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét, hogy

biztosítsa, hogy a fegyelmi szankciók és fegyelmi eljárások nemcsak tisztességesek, de annak is látszanak, valamint gondolja át egy külső vizsgáló, választottbíróság vagy közvetítő bevonásának lehetőségét;

az ilyen eljárás kimenetelétől függően és a további fegyelmi ügyekben történő döntéshozatal előtt adjon részletes tájékoztatást az Igazgatótanácsnak és tegyen olyan javaslatokat, amelyek a tisztességes és ésszerű eljárásokba és szankciókba vetett bizalmat erősítik;

nyújtsa be az Igazgatótanácsnak a Személyzeti Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó tervezetet, amely tartalmazza a vizsgálati útmutatót (ideértve a vizsgáló osztályra vonatkozó rendelkezéseket), valamint a fegyelmi eljárások felülvizsgált és módosított szabályait;

a háromoldalú tárgyalások keretében egyidejűleg mindkét szakszervezettel kössön olyan megállapodást, amelynek végrehajtása előfeltételekhez nem kötött és egyes kérdéseket nem zár ki a jövőbeni tárgyalásokból;

az Igazgatótanács Elnökségében (B28) folytatott tárgyalást követően, az Igazgatótanács 2016. júniusi ülésére nyújtson be javaslatokat a Fellebbezési Tanácsokat érintő strukturális reformok azonnali végrehajtására vonatkozóan az Igazgatótanács 2015 decemberi ülésén elfogadott öt pont és a Prof. Sarooshi által adott jogi állásfoglalás alapján, illetve a Fellebbezési Tanácsok elnökségének észrevételeire figyelemmel;

az Igazgatótanács Elnökségében (B28) folytatott tárgyalást követően, az Igazgatótanács 2016. júniusi ülésére nyújtson be javaslatokat az Igazgatótanács Titkárságának megerősítésére, valamint annak tisztázására, hogy a Titkárság milyen szerepet játszik a szervezet irányításában.

Kéri a munkavállalók képviselőit és a szakszervezeteket, hogy ismerjék el a határozott és tisztességes fegyelmi eljárások fontosságát; konstruktívan válaszoljanak a fenti kezdeményezésekre, különösen arra vonatkozóan, hogy a szakszervezet előfeltételek nélküli elismeréséről szóló megállapodás mielőbb megszülethessen.

2016/03/25