Elkészült a hivatal 2021-es tevékenységét bemutató Tények és adatok

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Tények és adatok címmel minden évben elkészíti az elmúlt esztendei tevékenységével kapcsolatos statisztikai kiadványát.

A tavalyi év a 2020 óta zajló nehézségek ellenére ismét egy olyan esztendő volt, amely megerősítette a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának misszióját, fő céljait. A pandémia hatására világszerte felértékelődött az IP (szellemi tulajdon) szerepe, hiszen a fizikai vagyon és a humántőke értéke mellett sokkal nagyobb teret kapott az, hogy mennyire tud innovatív és innováció hasznosító lenni egy ország, illetve annak gazdasága. Ez a folyamat a magyar adatokban is megmutatkozott, de még van hová fejlődni, mert a hazai gazdaság szereplői nem elég tudatosak az oltalmazás terén.

Míg a nemzetközi gazdaságban egyre nagyobb teret hódít a szellemi tulajdon védelme, növekszik az IP súlya, hazánkban a magyar bejelentői aktivitás erősödése ellenére továbbra is alacsony a kutatás-fejlesztés-innovációra épülő oltalmak (például a szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentések) száma. A hazai gazdasági, különösen a KFI szcénában (egyetemi, akadémiai világ, hazai KKV-k stb.) még mindig nem tudatosult eléggé, hogy az oltalommal megszerzett monopoljog lehet a záloga az újdonságok hasznosításának, a piaci részesedés növelésének, a nemzetközi piacra lépésnek vagy gazdasági eredményeik javításának. Emellett a hazai innovációs ökoszisztéma kialakításának eredménye 2021-re, hogy a hazai akadémiai és az egyetemi innovációhasznosítás új dinamikát kapott, esetenként százas nagyságrendű szabadalomérett kutatási eredménnyel.

Eredményként könyvelhető el, hogy a termékek, technológiák piacra jutását és a márkaépítés alapkövét jelentő oltalmak közül (az előző évhez viszonyítva 65,2 százalékkal) növekedett a benyújtott formatervezési minták (869 db) és (5,1 százalékkal) a védjegybejelentések (4192 db) száma. A legtöbb vállalkozás számára legkönnyebben elérhető oltalmi forma, a védjegybejelentés napjainkban újra virágkorát éli. A 2021-es év kiemelkedőnek tekinthető, hiszen a tavalyi volt az elmúlt 10 esztendő második legintenzívebb időszaka: csak 2012-ben érkezett be több védjegybejelentés a hivatalhoz (4599), és az elmúlt 4 évet tekintve is folyamatosan növekedtek a számok.

Az SZTNH legfőbb célja továbbra is messzemenőkig segíteni a hazai feltalálókat, kutató-fejlesztőket és innovátorokat, hogy találmányaikból a védett szellemi tulajdon segítségével gazdasági értéket hozhassanak létre. A hivatal kiemelt erőfeszítéseket tesz, hogy a magyarok egyre szélesebb köre ismerje meg és tudatosan alkalmazza a szellemitulajdon-védelem gazdag eszköztárát. A cél, hogy az oltalmak száma megközelítse az uniós átlagot.

A Tények és adatok 2021 teljes kiadványunk pdf formátumban ide kattintva» letölthető, míg rövidebb változata az alábbi linken» érhető el. 

 

2022/04/28