Frissített Közös Közlemény az új típusú védjegyek megjelenítéséről

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2015. december 16-i (EU) 2015/2436 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: új védjegyirányelv) és az európai uniós védjegyről szóló 2017/1001/EU rendelet (a továbbiakban: EUVR) által bevezetett egyik legfontosabb változtatás a grafikus megjelenítés követelményének eltörlése volt mind az európai uniós, mind a nemzeti védjegyek jogszabályi fogalmának meghatározásából. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek új típusú védjegyekre vonatkozó bejelentéseket tegyenek, és azokat olyan fájlformátumokban nyújthassák be, amelyekre a nemzeti és regionális rendszerek korábban nem biztosítottak lehetőséget. Emellett leegyszerűsödik és pontosabbá válik bizonyos, már elfogadott védjegytípusok megjelenítése is.

Az új védjegyirányelv nem kimerítő jelleggel határozza meg az új védjegytípusokat, és nem fektet le pontos megjelenítési követelményeket sem, ezért fennáll annak a kockázata, hogy a különböző hivatalok eltérő meghatározásokat és megjelenítési követelményeket alkalmaznak és különböző védjegytípusokat fogadnak el. E veszély elkerülése érdekében az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) a tagállami iparjogvédelmi hatóságokkal, illetve a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatallal együtt Közös Közleményt dolgozott ki az új típusú védjegyek meghatározásával és a megjelenítésükre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos megközelítésről. Ez az önkéntes alapon elfogadott, egységes normákat tartalmazó Közös Közlemény hivatott biztosítani, hogy az EUVR és az új védjegyirányelv rendelkezéseit a tagállamok és az EUIPO összehangolt módon és következetesen értelmezzék és alkalmazzák.

Az EUIPO Igazgatótanácsa 2017. november 23-i ülésén jóváhagyta a Közös Közleményt, amelyet a tagállami hivatalok 2017. december 1-jén saját honlapjukon kötelesek voltak közzétenni. A Közös Közlemény nem bír jogilag kötelező erővel sem az ügyfelekre, sem a tagállamok nemzeti jogalkotási eljárására nézve. Az EUIPO és a tagállamok a Közös Közleményt rendszeresen frissítik annak érdekében, hogy az tükrözze a tagállamok álláspontjának alakulását mind a védjegyirányelv nemzeti jogszabályaikba történő átültetését megelőzően, mind azt követően.

A Közös Közlemény 2019 májusában a tagállami szellemi tulajdoni hivatalok által az elfogadható fájlformátumokra vonatkozóan szolgáltatott információk alapján frissítésre került. A frissített Közös Közlemény szövege itt, az egyes hivatalok által az egyes védjegytípusok tekintetében elfogadott elektronikus fájlformátumokról teljes áttekintést nyújtó táblázat pedig itt érhető el.

2019/06/04