Kihirdették az új uniós szerzői jogi irányelvjavaslatot

Május 17-én kihirdetésre került a digitális egységes piac szerzői jogáról szóló irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában (elérhető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.HUN&toc=OJ:L:2019:130:TOC), ezzel befejeződött a 2016 szeptembere óta zajló jogalkotási folyamat. Az irányelv célja, hogy az uniós szerzői jogot a digitális egységes piaci integráció megvalósításához igazítsa, valamint az online és digitális felhasználások által keltett problémákra megoldást találjon. Ezen belül új, kötelezően bevezetendő kivételekkel könnyíti a szöveg- és adatbányászatot, a határon átnyúló, digitális oktatási tevékenységeket, valamint a kulturális örökségvédelmi intézmények (könyvtárak, múzeumok, archívumok) megőrzési célú tevékenységét. Mindemellett az irányelv a kereskedelemben már nem kapható művek egyszerűbb felhasználását is segíti egy engedélyezési mechanizmus bevezetésével, amivel több ezer, piaci forgalomban már nem beszerezhető szerzői mű válhat könnyen hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Az irányelv alapján a szerzőknek és előadóknak méltányos díjazásban kell részesülniük, valamint megfelelő információt kell kapniuk a műveik vagy előadásaik felhasználásáról és az azután járó díjazásról. A jogalkotási folyamatot élénk érdeklődés követte mind a piaci szereplők, mind pedig a média részéről, különös tekintettel a két legnagyobb vitát kiváltó rendelkezésre, a sajtókiadóknak új szomszédos jogot biztosító 15. cikkre és az online platformok szerzői jogi felelősségét rendező 17. cikkre. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament számára hat informális tárgyalásra volt szükség a kompromisszum megtalálásához - a végleges szöveget a Tanács február 20-án, a Parlament pedig március 26-án fogadta el plenáris ülésén.

A szerzői jogi irányelv mellett a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló irányelv is kihirdetésre került (elérhető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0082.01.HUN&toc=OJ:L:2019:130:TOC), így formálisan is lezárult az uniós szerzői jogi reform.

A két irányelv átültetéséről a tagállamoknak 2021. június 7-ig kell gondoskodniuk.

2019/05/21