Módosult a KFI törvény

Az Országgyűlés 2018 decemberében fogadta el a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) módosításait. A 2019. január 1-én hatályba lépett rendelkezések egyértelműen hozzájárulnak az új hazai kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia, valamint innovációs ökoszisztéma megalapozásához. A törvénymódosítás révén újra az egyetemek lesznek az általuk létrehozott szellemi alkotások jogosultjai, így szellemtulajdon-kezelési szabályzataikkal összhangban maguk dönthetnek egy adott szellemi alkotás oltalmazása, értékesítése vagy más módon történő hasznosítása kérdésében. A módosítás ezzel egyidejűleg a hasznosító vállalkozások jogszabályi meghatározását is rendezte annak érdekében, hogy az egyetemek valóban képesek legyenek ilyen vállalkozásokat alapítani és azokban részt venni, ha ez az adott szellemi alkotás hasznosításának a legmegfelelőbb módja. Az új szabályok közvetlenül érdekeltté teszik az egyetemeket a hasznosításban, ezzel is növelve a hazai egyetemek által létrehozott K+F eredmények, találmányok és más szellemi alkotások hasznosítási hajlandóságát.

2019/02/01