SAJTÓKÖZLEMÉNY — Több mint 25 ezer oldalnyi anyaggal bővült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának digitalizált dokumentumgyűjteménye

Folyamatosan nő az online elérhető régi szabadalmak és védjegyek száma a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. Immár több mint egy éve zajlik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) dokumentumainak digitalizálása és közzététele. A hivatal Frecskay János Szakkönyvtárában őrzött kiadványok közül most újabb, közel 25 ezer oldalnyi érhető el bárki számára a hungaricana.hu oldalon.

2021-ben kezdődött meg az SZTNH digitalizálási projektje, amelynek eredményeként eddig közel 450 ezer oldalnyi dokumentum elektronikus archiválási munkái valósultak meg, és segítségével egy olyan, egyedi dokumentumgyűjtemény vált elérhetővé, amely segítheti a jog- és technikatörténeti kutatásokat. A tavaly lezajlott folyamat során többek között a XX. század eleji Védjegylajstromok, a Központi Védjegyértesítők 1901 és 1949 közötti számai, valamint a hivatal első húsz évéből származó több, mint 65 ezer szabadalmi leírás vált egyszerűen elérhetővé a kutatók számára.

A nagysikerű projekt nem állt le, így most újabb, nagyjából 25 ezer oldalnyi anyaggal bővült a Hungaricanán elérhető hivatali dokumentumgyűjtemény. A digitalizált dokumentumgyűjtemény mostani gyarapodásának egyik alapját az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle és elődlapjainak 1988 és 2005 közötti lapszámai képezik. 1988 és 1990 között – a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő tartalmi és formai megújításának eredményeként – hivatalos mellékletként jelent meg, eleinte évi 4, majd 6 lapszámmal, 1991-2000-ig pedig Iparjogvédelmi Szemle néven, évente jellemzően 6 alkalommal. Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2001-) a hivatal kéthavonta publikált szakmai folyóirata, amely a szellemi tulajdon egészét monitorozó, elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt ismertető kiadvány. 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg.

A most elérhetővé vált gyűjtemény másik nagy szeletét az úgynevezett out-of-commerce, azaz kereskedelmi forgalomban már nem kapható jog- és technikatörténeti szakkönyvek adják. 2021. június 1-jétől hatályosak azok a szerzői jogi szabályok, amelyek révén a könyvtárak, archívumok a gyűjteményük részét képező, kereskedelmi forgalomban nem elérhető műveket digitalizálhatják és online elérhetővé tehetik. A hivatal Frecskay János Szakkönyvtárának állományából mostantól 50, ebbe a körbe eső kötet is elérhető a Hungaricana weboldalán. Hozzáférhetővé váltak többek között a hivatal korábbi megjelenésű és az iparjogvédelmi ismereteket megalapozó Iparjogvédelmi kézikönyvei, a gazdag technikatörténeti forrásként használható Műszaki nagyjaink című könyvsorozat kötetei, de más érdekességek is. Így például a hazai fényképezés történetét feldolgozó Magyar fotográfia története - a fémképtől a színes fényképig című kötet Szilágyi Gábor tollából vagy Borsy Károly műve A pécsi nyomdászat kezdetei címmel.

A hivatal Hungaricanán elérhető dokumentumgyűjteménye a következő weboldalon található:
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/SZTNH/

 

További információ:
 

Gyulasi Georgina
sajtófőnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
E-mail: georgina [961] gyulasi [169] hipo [961] gov [961] hu
Telefon: +36 30 298 4646

2022/05/07