Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle idei év első száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle februári számában folytatódik Béres Evelin Erzsébet írása a mobilapplikációkra vonatkozó szellemitulajdon-jogokról: ebben a részben a szerző a védjegyjoggal és a formatervezésiminta-oltalmi joggal foglalkozik.

Gyertyánfy Péter tanulmánya azt elemzi, szerzői mű-e a médiaszolgáltatás tartalmának összessége. Ennek megítéléséhez áttekinti a szerzői jogi védelemképesség egyik – eddig gyakorlatilag adottnak tekintett feltételét – a mű azonosíthatóságát a médiaszolgáltatók adatbázisai esetében.

Kiss Zoltán Károly újabb speciális műfajta, a térkép szerzői jogi védelmének kérdéseit vizsgálja: a különböző térképdefiníciókat, a földmérési és térképészeti tevékenységet elemezve jut el a térképészeti művek jogi védelméhez, amit a Szerzői Jogi Szakértő Testület néhány szakvéleményével illusztrál.

Rábai Gábor érdekes című dolgozatának célja az Egyesült Államok filmes karakterekhez kapcsolódó szerzői jogi joggyakorlatának, valamint a magyar jogban az ún. charactermerchandisingnak a bemutatása. A sok szakirodalmi hivatkozással és jogesettel alátámasztott írás rávilágít, hogy az igen jelentős gazdasági haszon lehetősége speciális jogügyletek keletkezését eredményezte eddig is, és feltehetően a jövőben is, ami folyamatosan formálja magát a joggyakorlatot is.

Dr. Palágyi Tivadar ebben a számban is színes összefoglalót ad az iparjogvédelem nemzetközi fejleményeiről, amit Sebiány Noémi rövid beszámolója követ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala központi irattárának költöztetéséről. A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei grafikák másodlagos felhasználásával, illetve irodalmi mű filmes átdolgozásával foglalkoznak. A szám most is a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

A teljes szám az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jogi-szemle/szemle-2022-1

 

 

2022/02/14