Megjelent az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle áprilisi száma

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle áprilisi számában Mencser Zita tanulmánya a szerzői jog egyik egyre több problémát okozó vetületével, a sampling megítélésével foglalkozik. A sampling a hip-hop stílus kialakulásával jött létre, és a digitális technológia alkalmazásának következtében egyre gyakoribbá válik. Engedély nélküli alkalmazása főszabály szerint jogellenes, azonban egyes vélemények szerint az Európai Unióban is szükség lenne – az Egyesült Államok példája alapján – a jogszabályok rugalmasabbá tételére.

Ujhelyi Dávid angol nyelvű tanulmánya részletesen elemzi a paródiakivétel szerepét és problémáit a magyar és az európai szerzői jogban.

Ferge Zsigmond írása az Európai Bíróság Mircom-ügyben hozott ítélete kapcsán a fájlmegosztással kapcsolatos szerzői jogi problémákkal és a jogtulajdonos lehetséges kártérítési lehetőségeivel foglalkozik.

Baticz Csaba és Péteri Attila beszámol a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2021-es nemzetközi tevékenységéről.

Palágyi Tivadar nemzetközi iparjogvédelmi összefoglalóját a Szerzői Jogi Szakértő Testület két, adatbázisok sui generis oltalmával foglalkozó szakvéleménye követi. A szám a könyv- és folyóiratszemlével zárul.

Az áprilisi szám az alábbi oldalon érhető el: https://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jogi-szemle/szemle-2022-2

2022/04/12