Osztályozás

A Locarnoi Megállapodás

A Párizsi Uniós Egyezmény tagállamainak képviselői 1968-ban egy, a svájci Locarno városában tartott diplomáciai konferencia keretében létrehozták az ipari minták nemzetközi osztályozásának rendszerét, a Locarnoi Osztályozást.

 

A Locarnoi osztályozás az alábbiakat foglalja magában:

  • az osztályok és alosztályok listáját;
  • az ipari mintának minősülő termékek betűrend szerinti felsorolását;
  • magyarázó jegyzeteket.

 

Az eredeti osztályok és alosztályok listáját a Locarnoi Megállapodásba foglalták, annak elfogadásával egyidejűleg.

A Locarnoi Megállapodás egyúttal létrehozta a Szakértői Bizottságot, melyben minden tagállam képviselteti magát. A Megállapodás értelmében a Szakértői Bizottság feladata az osztályozás felülvizsgálata, módosítása és kiegészítése, illetve annak biztosítása, hogy az elvégzett módosítások következtében továbbra is fennálljon az Osztályozás három fő összetevőjének (osztályok és alosztályok listája, termékek betűrend szerinti listája, magyarázó jegyzetek) összhangja.

 

Az Osztályozás alkalmazása

A Locarnoi Osztályozás „önmagában ügyviteli jellegű”, így nem kötelezi a külön unió országait abban a tekintetben, hogy milyen legyen az országban a minta oltalmának jellege és terjedelme (Locarnoi Megállapodás, 2. cikk (1) bekezdés).

A Megállapodás értelmében az egyes tagállamok hatóságai kötelesek a minták bejelentési vagy lajstromozási, valamint közzétételi irataiban feltüntetni azon osztályok és alosztályok számát, amelyekbe a mintát megtestesítő termékek tartoznak (2. cikk (3) bekezdés).

A tagállamok hatóságain túl a Szellemi Tulajdon Oltalmának Afrikai Szervezete (OAPI), az Afrikai Regionális Iparjogvédelmi Szervezet (ARIPO), a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatal (BOIP), valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) szintén a Locarnoi Osztályozást alkalmazza nyilvántartásaiban és hivatalos közzétételi felületein.

 

Az Osztályozás felülvizsgálata és kiadásai

A Locarnoi Osztályozás több alkalommal felülvizsgálatra került a Szakértői Bizottság által. A jelenlegi (tizenkettedik) kiadás magában foglalja az összes 2017. novemberében, illetve azt megelőzően eszközölt módosítást. Összesen 32 osztályt és 237 alosztályt tartalmaz, a szükségesnek ítélt esetekben magyarázatokkal. A termékek betűrend szerinti listája 5219 angol nyelvű bejegyzést tartalmaz, melyek az egyes osztályokban elfoglalt helyüktől függetlenül, ABC-sorrend szerint jelennek meg, akárcsak az egyes osztályokon és alosztályokon belül.

Az Osztályozás autentikus verziói angol és francia nyelven a WIPO Nemzetközi Irodája által, online kerülnek közzétételre.

A 12. kiadás 2018 júniusában került közzétételre, 2019. január 1-jén pedig hatályba lépett, felváltva a korábbi kiadásokat.

 

Jelenleg a Megállapodás 12. kiadását kell alkalmazni. 

A Locarnoi osztályozás 12. kiadása (angol és francia nyelven): 
http://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub

 

A Locarnoi osztályozás 10. kiadása (magyar, angol és francia nyelven): 
http://www.classifications.mszh.hu/locarno/index.htm