Szakvélemeny keresés évszám szerint

Ügyszám Cím A szakvélemény teljes szövege A bírósági határozat
6/2006 Előadóművészi jogok gyakorlása szinkronizálás esetén
7/2006 Hangfelvétel többszörözésének és terjesztésének jogszerűsége, jogkimerülés
8/2006 Szakdolgozat szolgai másolása
9/2006 Grafikai művek szerzői jogi védelme, felhasználása
10/2006 Képhamisítás és hamisítványokkal kereskedés szerzői jogi megítélése
11/2006 Építészeti tervdokumentációk összehasonlítása
12/2006 Televíziós alkotások szerzői joga
13/2006 Kiadványok tartalmi egybevetése
14/2006 Építési kiviteli terv felhasználása
15/2006 Zeneszám felhasználása televíziós show-műsorban
16/2006 Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása
17/2006 A jogellenes forrásból történő másolás kérdése
18/2006 Kézirat és kiadvány összehasonlítás
19/2006 Az átdolgozási jog megsértése könyvterv esetén
20/2006 Az Szjt. hatályának kezdete a filmelőállítói szomszédos jogi teljesítményekre és az ilyen szomszédos jogok átruházhatósága
21/2006 Doboz formatervek szerzői jogi védelme; a szerzői jogdíj mértéke
22/2006 A megkereső a megkeresést visszavonta
23/2006 A megkereső a megkeresést visszavonta
24/2006 Antennatartó torony műszaki terveinek szerzői jogi védelme
25/2006 Idézés esetén forrás megjelölése
26/2006 Szövegrészletek és fotók kiadványban történt jogosulatlan felhasználásával okozott kár megállapítása
27/2006 Az előadóművészek közreműködésével készült televízió-műsorok ismételt sugárzásának díjazása - Az Szjt. 74. §-a (2) bekezdésének értelmezése
28/2006 Kiadvány szerzőségének megállapítása
29/2006 Felhasználási szerződésben kikötött díj jogi minősítése reklámcélra készítendő művek eseté
30/2006 Ipari beruházásokhoz készített tervek felhasználása
31/2006 Gokart pályarajz szerzői jogi védelme
33/2006 Rekonstruált alaprajzok, metszetek szerzői jogi védelme
34/2006 Bankjegy látványtervének szerzői jogi védelme és felhasználása
35/2006 Megrendelésre készült fotók egyéni, eredeti jellege
36/2006 Grafikák jogosulatlan felhasználása diafilmben
37/2006 Turisztikai kiadvány nyilvánosságra hozatalának megtiltása
38/2006 Szerzői jogi védelem fennállása műholdas televízióprogramok térképe és frekvencia táblázat esetében
39/2006 Átadott fotó alapján készült akvarell szerzői jogi védelme; a fizetendő jogdíj
41/2006 Fényképen ábrázolt személy jogai
15/2007/01 Jogszabály által kötelezővé tett biztonsági elemzés jogi védelme
21/2007/01 A reprográfiai díjra jogosultak köre
24/2007/01 Tervdokumentáció átdolgozása
29/2007/01 Filmalkotás létrehozására irányuló szerződés érvényessége és az engedélyezettfelhasználás terjedelme
24/2007/02 Tervdokumentáció átdolgozása
1/2007/1. Bútorkatalógusok szerzői jogi védelme
9/2007/1. Számítógépi programalkotás jogi védelme
27/2007/1. Számítógépi programalkotás jogi védelme
31/2007/1 IPTV szolgáltatás szerzői jogi megítélése
35/2007/1 A szerzői mű és a rokonjogi védelmet élvező térkép elhatárolása
36/2007/1. Szakirodalmi mű közzététele és felhasználása az Internet útján
37/2007/1. Okozott kár mértékének megállapítása
38/2007/1. Homlokzati plasztika elbontásának szerzői jogi kérdései
43/2007/1. Digitális műsorelosztás és műsorszolgáltatás szerzői jogi megítélése
44/2007/1. Dalszöveg részletének szerzői jogi védelme
25/2007/2. Szerzői minőség jogi megítélése, tervezői és kivitelezői tevékenység viszonya