Lisszaboni Megállapodás

Lisszaboni Megállapodás

A Megállapodás célja, hogy biztosítsa az eredetmegjelölések oltalmát a WIPO Nemzetközi Irodájánál történő lajstromozás által. A Megállapodás az eredetmegjelölés fogalmát a következőképpen írja le: valamely ország, táj vagy helység földrajzi neve, ha azt olyan ottani származású termék megjelölésére használják, amelynek minőségét vagy jellegét - kizárólag vagy lényegében - a földrajzi környezet határozza meg, a természeti és emberi tényezőket is beleértve. 2007 áprilisáig 26 állam csatlakozott a Megállapodáshoz, köztük Magyarország.